http://Twee%20cursisten%20van%20de%20opleiding%20Ploegleider%20BHV%20en%20een%20Acteur%20Fysieke%20Veiligheid%20(AFV)%20bij%20de%20opleiding%20tot%20Ploegleider%20van%202-Rescue

Basisopleiding & Herhaling Ploegleider BHV

Met onze basisopleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening (BHV) zorgen we ervoor dat jij jouw werkvloer veilig houdt. Deze opleiding is speciaal ontworpen voor organisaties van tussen de 10 en 50 medewerkers, om leiding te kunnen geven aan en beleid te kunnen maken voor jouw BHV-organisatie. Zo verfrissen we jouw kennis van de wet- en regelgeving, leren we je alles over de taken en eisen omtrent het takenpakket van de Ploegleider BHV en het ARBO-beleid, bespreken én oefenen we verschillende scenario’s, en komen ook praktijkinzetten aan bod. Je leert namelijk het meest van ervaring, geloven wij.

Deze basisopleiding tot Ploegleider duurt 16 uur, verdeeld over 2 hele dagen. Daarbuiten is er geen zelfstudie meer nodig. Op de tweede dag wordt het examen afgenomen, bestaand uit een theorie- en een praktijkonderdeel. Het praktijkonderdeel bestaat hierbij uit een onderdeel voorbereiding, een onderdeel uitvoer en een onderdeel evaluatie bij een praktijkinzet. Voor deelname aan deze opleiding heb je een geldig BHV-diploma nodig. Tevens dienen deelnemers voldoende de Nederlandse of Engelse taal te beheersen. Deze opleiding vindt plaats in ons oefenpand in Eindhoven. De data voor deze opleiding worden in overleg gepland. Het studiemateriaal zit bij de opleiding inbegrepen. Indien de cursus niet succesvol wordt afgesloten, zal in overleg met de kandidaat of opdrachtgever een nieuwe datum worden afgesproken om alsnog het certificaat te behalen. Eventuele extra kosten zullen op nacalculatie worden gefactureerd.

Binnen het taakveld van de ploegleider behoren:

 • Beoordeling van de veiligheidssituatie op de werkvloer,
 • Oefenen met de BHV-organisatie,
 • Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploegen,
 • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen,
 • Beheer en controle van de BHV-middelen.

Tijdens de cursus wordt de volgende lesstof aangeboden:

 • Arbo-wet, BHV-beleid, BHV-organisatie,
 • Het taakveld van een ploegleider,
 • Oefeningen gericht op diverse inzet scenario’s,
 • Praktijk inzetoefeningen.

Examen:
De instructeur neemt op de 2 e dag het examen af wat uit 2 gedeelten bestaat. De theorietoets bestaat uit meerkeuzevragen. De praktijktoets bestaat uit:

 • Het voorbereiden van,
 • Het uitvoeren van,
 • Het evalueren van,

een inzet-oefening van enkele BHV-ers.

Met onze herhaling Ploegleider zorgen we ervoor dat jouw kennis altijd up-to-date is, volgens de meest recente richtlijnen. Deze herhaling duurt 8 uur per jaar. Binnen één dag sta je dus weer je mannetje in een noodsituatie. Wij zorgen ervoor dat je buiten deze uren geen zelfstudie meer hoeft te doen. Deze training wordt gegeven in ons oefenpand in Eindhoven. Je hebt voor deelname aan deze opleiding een geldig BHV-diploma en het certificaat Ploegleider. Tevens dienen deelnemers voldoende de Nederlandse of Engelse taal te beheersen. De data voor deze opleiding worden in overleg gepland. Het studiemateriaal zit bij de opleiding inbegrepen en verdere zelfstudie is niet vereist. Indien de cursus niet succesvol wordt afgesloten, zal in overleg met de kandidaat of opdrachtgever een nieuwe datum worden afgesproken om alsnog het certificaat te behalen. Eventuele extra kosten zullen op nacalculatie worden gefactureerd.

Tijdens de cursusdag wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • Oefeningen als voorbereiding op de praktijk oefening.
 • Inzet praktijkoefening waarbij de ploegleider leiding geeft aan de BHV-ers.
 • Enige praktijkgerichte herhaling van de theorie uit de opleidingscursus.

Examen:
Tijdens het examen wordt er beoordeeld op

 • Het leiden van een inzet.
 • Het operationeel optreden als ploegleider.

Wanneer niet kan worden vastgesteld dat de kandidaat beschikt over de Ploegleider-vaardigheden, vervalt de geldigheid van het diploma.

Liever direct aan de slag?

Meld je aan