http://Twee%20BHV'ers%20bij%20de%20aanvullende%20ontruimingsoefening%20van%202-Rescue

Safety Abonnement

Wil je altijd up-to-date blijven, zodat je noodsituaties kunt voorkomen en verhelpen? Maar ligt jouw passie heel ergens anders? Laat het aan 2-Rescue over. Met ons Safety Abonnement kun jij gebruik maken van verschillende diensten tegen een vast maandelijks bedrag. Zo kun jij je bezighouden met hetgeen waar je goed in bent, zonder je zorgen te hoeven maken over de risico’s van je vak.

Hier kun je op rekenen:

  • Basisopleiding & herhaling EHBO;
  • Basisopleiding & herhaling BHV;
  • Onderhoud blusmiddelen;
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat jouw mensen gecertificeerd worden én blijven. Daarbij houden we al jouw blusmiddelen veilig door visuele controles uit te voeren, aansluitingen te controleren, brandslanghaspels af te persen en te reviseren, brandblussers op druk te brengen, te vullen of te vervangen, en alle materialen te leveren. Ten slotte maken we een complete inventarisatie van de risico’s die jouw organisatie loopt en evalueren we de te zetten stappen. Het voordeel van dit Safety Abonnement? Dat jij compleet ontzorgd wordt en je organisatie altijd zo veilig mogelijk is.