http://Acteurs%20Fysieke%20Veiligheid%20van%202-Rescue%20tijdens%20een%20weerbaarheidstraining

Onze acteurs

Onze acteurs

Zoals je inmiddels weet, zetten wij onze Acteurs Fysieke Veiligheid (AFV) in bij al onze opleidingen en oefeningen. Wij geloven namelijk dat realisme, doelgericht handelen en een veilige leeromgeving de blauwe plekken op de ziel van de hulpverlener kunnen verminderen of zelfs kunnen voorkomen. Dit doen we door je mee te nemen in een levensechte noodsituaties. Allemaal zodat je in de realiteit kunt terugvallen op instinctief handelen. Wat voor acteurs biedt 2-Rescue dan?

Acteur Grimeren en Ensceneren

Onze Acteurs Grimeren en Ensceneren (AGE) zijn gespecialiseerd in het simuleren van een ongeval en het acteren & grimeren van de daarbij behorende verwondingen en/of ziektebeelden. Daarnaast hebben zij een intensieve opleiding gevolgd om deze calamiteiten, op een veilige manier, realistisch vorm te geven.

Onze AGE zijn op de hoogte van de hulpverleningsprotocollen, waardoor ze in hun rol reageren op de hulp die ze krijgen of juist missen. Afhankelijk van de gestelde oefendoelen zullen de acteurs tijdens of na de oefening feedback geven, vanuit hun rol als slachtoffer of vanuit de acteur zelf. De Acteurs Grimeren en Ensceneren zijn door hun specialismen uitermate geschikt voor trainingen op gebied van THV, LPLHB, EHBO, BLS/AED, BHV, ontruimingsoefeningen, IBGS, GNK, GGB, rampenoefeningen, verpleegkundige handelingen van diverse afdelingen binnen algemene ziekenhuizen – en meer!

Voor elke inzet maken onze Acteurs Grimeren en Ensceneren een Last Minute Risico Analyse (LMRA) en gebruiken geanonimiseerde, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld vallende voorwerpen, glassplinters, regen of kou.

Meer weten over onze werkwijze?

Acteur Communicatief Tegenspel (ACT)

Onze Acteurs Communicatief Tegenspel (ACT) zijn gespecialiseerd in communicatie en intermenselijk gedrag. Hun tegenspel is uitermate geschikt voor trainingen op het gebied van agressie, crisismanagement, slechtnieuwsgesprekken, verhoortechnieken,  COPI-trainingen, en nog veel meer!

Onze ACT brengen diverse acteertechnieken in de mix en gebruiken deze om jouw oefendoelen te bereiken. Naast tegenspel volgens het scenario, zijn zij getraind om diverse improvisatietechnieken te gebruiken. Kenmerkend aan het werk van onze Acteurs Communicatief Tegenspel is dat zij reageren op het gedrag en de manier van communiceren van de hulpverlener. Het te spelen personage in het scenario staat vast, de uitvoering van de rol echter niet.  De emoties, gedachten, handelingen en belevingen van het personage worden namelijk gevormd door het gedrag van de hulpverlener. Dit alles volgens de communicatieve principes ‘actie-reactie,’ ‘oorzaak-gevolg’ en ‘zenden-ontvangen.’

Naast het spelen van een personage, geven onze trainingsacteurs ook feedback aan de hulpverlener. Deze feedback wordt zowel tijdens het spel als ná een rollenspel gegeven, vanuit het personage of vanuit de acteurs zelf.

Acteur Risicovolle Inzetten (ARI)

Onze Acteurs Risicovolle Inzetten (ARI) zijn de crème de la crème onder de acteurs. Zij zijn gespecialiseerd in de uitvoer van intensieve scenario’s. Niet alleen het vormgeven van een intensief scenario, maar met name het evalueren van de oefening vormt een belangrijk onderdeel in hun training.

Daar waar een ARI wordt ingezet, worden complexe situaties getraind. Hierin worden zij bijgestaan door 1 of 2 veiligheidsfunctionarissen, die samen met de acteur de benodigde voorbereidingen zal treffen om de inzet zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is de veiligheidsfunctionaris verantwoordelijk voor het ingrijpen bij onverwachte veranderingen in de speelomgeving van de Acteur Risicovolle Inzetten.

Per onderdeel binnen onze intensieve scenario’s heeft de Acteur Risicovolle Inzetten een specialistische training gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan: ongevallen bij het werken op hoogte, duik- en zwemongevallen, ongevallen met brandende personen en zelfs live schietincidenten.

Meer weten over onze specialismen?

Kindacteurs (KA)

Onze Kindacteurs (KA) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar zijn gespecialiseerd in het simuleren van een ongeval, en het acteren en grimeren van de daarbij behorende verwondingen en/of ziektebeelden. De Kindacteurs zijn op de hoogte van de diverse hulpverleningsprotocollen waardoor ze in hun rol kunnen en zullen reageren op de hulp die ze krijgen of juist niet krijgen en kunnen en zullen deze kennis ook inzetten bij de evaluatie.

De kracht van onze Kindacteurs zit hem in de combinatie die zij maken tussen de Acteur Grimeren en Ensceneren en de Trainingsacteur. Naast tegenspel volgens het scenario, zijn zij getraind om diverse improvsatietechnieken te gebruiken. Onze Kindacteurs reageren op het gedrag en de manier van communiceren van de hulpverlener.  Dit alles volgens de communicatieve principes ‘actie-reactie,’ ‘oorzaak-gevolg’ en ‘zenden-ontvangen’. Door deze unieke combinatie in hun opleiding is de inzet van onze Kind Acteurs uitermate geschikt bij (verkeers)ongevallen, verhoortechnieken, opvang- en nazorgtraining, en meer!

Onze Kindacteurs worden te allen tijden tijdens hun inzetten ondersteund door een begeleider/veiligheidsfunctionaris. Deze begeleider/veiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor de realistische vormgeving van de oefening. Daarom zal deze voordat de Kindacteurs aan hun inzet beginnen een Last Minute Risico Analyse (LMRA) maken. Bij hun inzet gebruiken ook onze Kindacteurs geanonimiseerde, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld vallende voorwerpen, glassplinters, regen of kou.

Naast de inzet van onze AFV’ers, kleden wij onze oefeningen ook aan met bijzondere oefenobjecten. Meer weten over de mogelijkheden?