Over ons

Een belevenis waar cursisten niet
over uitgesproken raken.

Ons verhaal

Hulpverleners en veiligheidsexperts weten het maar al te goed: de samenleving is onvoorspelbaar. Van nul tot nood gaat het vaak in luttele seconden. Ineens heb je te maken met een bedrijfsongeval, calamiteit of ramp. Het zijn situaties waarin handelen telt, zeker als seconden het verschil maken. Maar hoe weet je dat wát je doet, ook het juiste is?

Bij 2-Rescue zijn wij ervan overtuigd dat goed voorbereide en getrainde hulpverleners een essentiële rol spelen in het veilig houden van onze samenleving. Bekwaam handelen in noodsituaties gaat immers niet vanzelf. Daarom leren wij, al sinds de oprichting van 2-Rescue in 2000, hulpverleners om te durven vertrouwen op het eigen handelen. Wij werken met realistische oefenomgevingen en onvoorspelbare situaties. In zo’n omgeving de stress voelbaar maken, geeft hulpverleners de beste basis voor de praktijk.

Vertrouwen vormt de basis om samen te werken, met elkaar en met onze opdrachtgevers. Wij kennen onze klanten persoonlijk en weten precies wat hun organisatiedoelen en persoonlijke leerdoelen zijn. Samen bepalen we de onderdelen die nodig zijn om het gewenste resultaat te realiseren. Zo maken we van elke training maatwerk, waardoor doelen worden behaald, altijd!

Ons team bestaat uit ervaren trainers en acteurs. De trainers zijn stuk voor stuk veiligheidsexperts met jarenlange ervaring als professioneel hulpverlener. De noodsituatie herkennen, daar draait het om. Zij weten precies wanneer handelen telt en leren hulpverleners om in elke situatie de focus te houden en te doen wat juist is. Onze acteurs spelen hun rol meesterlijk, waardoor trainingen als extra realistisch worden ervaren.

Naast kennis en ervaring zit ons DNA barstensvol creativiteit. Wij geven kleur aan trainingen en komen vaak net even anders uit de hoek. Bij 2-Rescue wordt trainen een belevenis. Het is niet alleen leuk en leerzaam, maar het zorgt ervoor dat iedere hulpverlener straks, als het écht moet, de juiste beslissingen maakt en elke situatie snel meester is.

Laatste nieuws

Collega’s gezocht!

Wij zoeken Acteurs Fysieke Veiligheid (i.o.) en (assistent) trainers. Denk jij dat je bij ons past? Bel 0499-377661 of mail...
Read More

Echte hoogvliegers

Naast het vervangen van verlichting, zijn onze Acteurs Fysieke Veiligheid (AFV) getraind in werken op en vallen van hoogte
Read More

Let op: rookmelders verplicht

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht voor nieuwbouw, maar óók voor bestaande bouw
Read More

Team up 2-Rescue

Wil jij ons helpen om Nederland iedere dag veiliger te maken? Dan ben jij misschien wel geschikt als vrijwilliger
Read More

De manier van opleiden bij 2-Rescue
is een belevenis waar cursisten niet
over uitgesproken raken. Bekijk onze
werkwijze hieronder.

Het uitgangspunt

Wanneer een nieuw project ons bereikt, beginnen wij altijd met het doel. Of het nu voor een nieuwe klant is, of voor één van onze vertrouwde zakenpartners. Voor ieder nieuw project plannen wij een afspraak in, waarbij we alle te behalen oefendoelen bespreken. Vanuit deze doelen bekijken wij welke acteurs, expertises en ensceneringsmaterialen het beste ingezet kunnen worden.

Dan kunnen wij een draaiboek ontwikkelen voor zowel de oefenstaf als voor onze Acteurs Fysieke Veiligheid (AFV). Liever zelf een draaiboek aanleveren? Dat kan. In dat geval maken wij het draaiboek op maat voor onze acteurs. Zo verwijderen wij gevoelige informatie, die alleen voor de oefenstaf bestemd is, en voegen wij de benodigde protocollen nog eens extra toe. Dit is puur ter herhaling, aangezien al onze AFV’ers over uiteenlopende protocollaire kennis beschikken.

Is het draaiboek in orde? Dan is het tijd om onze scenario’s te optimaliseren. Wij zoeken de juiste AFV’ers en koppelen deze aan elkaar. Zo wordt niet alleen het scenario realistischer, maar kan ook familieopvang worden getoetst. Ook ontwikkelen we polsbandjes met meetwaardes, of zelfs QR-codes.

Dan kan de oefening beginnen. Wij verzorgen het vervoer en creëren een plek voor de grime van onze AFV’ers. En deze grimeplek laten wij altijd schoner achter, dan dat we hem aantroffen. Terwijl onze acteurs druk bezig zijn met grime en de persoonlijke enscenering, verzorgt onze oefenleiding de enscenering die we in de eerste afspraak overeen zijn gekomen. 

Tijdens de oefening staat onze oefenleiding voortdurend in contact met de oefenstaf. De oefenleiding verzorgt de doorloop en aanstuur van de acteurs. Daarnaast leveren wij waarnemers, eigen oefenstaf en zelfs MSBO’ers. Zo houden we de veiligheid van elkaar in de gaten. Daarnaast maken wij gebruik van verborgen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de vorm van stootcaps, brillen met normaal montuur en veiligheidsglas, en veiligheidsschoenen die eruit zien als normale gympen. Ook vullen onze AFV’ers een last minute risico analyse (LMRA) in, om ervoor te zorgen dat de oefening niet zomaar onderbroken hoeft te worden door een no-play situatie. 

Om ervoor te zorgen dat jij het ultieme rendement uit je oefening haalt, kan onze feedback ook door de acteur geleverd worden gedurende het scenario. Vanuit protocollair denken, herkent de AFV’er wanneer de hulpverlener vastloopt in het handelen. We willen de hulpverlener niet direct af te rekenen op een situatie die juist een mooi leermoment kan zijn. Daarom werken wij met time-outs. We kunnen het persoonlijke scenario even stilzetten om feedback te leveren, vijf minuten terug in de tijd gaan of ingrijpen bij herhaaldelijk uitblijven van het gewenste handelen. We willen de hulpverlener niet frustreren, maar laten leren. Door middel van deze time-outs blijft de leeromgeving veilig. In al onze vormen van evaluatie en feedback, nemen we het niveau van de hulpverlener en de gestelde (persoonlijke) oefendoelen mee.

Naast organisator en leverancier van onze trainingen en oefeningen maken wij een groot onderdeel uit van de organisatie, als sparringspartner. We blijven gedurende het hele proces in contact met de oefenstaf. We bespreken alle ins-and-outs: welke VIPs kunnen we verwachten? Wat doen we met de pers? Moeten we nog eigen ensceneringsmaterialen ontwikkelen? Daarnaast dienen wij als vertaler. Dankzij onze protocollenleer kunnen wij namelijk multidisciplinair denken. Sommige diensten of protocollen hebben nét een andere naam bij andere disciplines, denk aan het Brandweer Opvang Team en het Team Collegiale Ondersteuning. Een ander voorbeeld van ons multidisciplinair denken vind je in het vormgeven van de scenario’s. Omdat wij alle protocollen van de disciplines kennen, weten we welke scenario’s niet getoetst kunnen worden in een multidisciplinaire oefening. Wil bijvoorbeeld de brandweer met gevaarlijke stoffen werken? Dan zet hij daarmee andere disciplines buiten spel. Als verbindende factor, zorgen wij ervoor dat we alle oefendoelen van de disciplines bijeen kunnen brengen. 

We vinden het in onze werkwijze van uiterst belang dat we niet alleen voor ons eigen personeel zorgen, maar ook voor dat van jou. Daarom observeren we tijdens de trainingen het gedrag, micro expressies, uitspraken, emoties en de lichamelijke veranderingen die kunnen duiden op een blauwe plek op de ziel van de hulpverlener. Al in de voorbespreking van de oefening, maken we afspraken hoe om te gaan met signalen van een onderliggend trauma. Afhankelijk van jouw wensen kan er een individueel traject worden gestart of kunnen onze waarnemingen direct gedeeld worden met de verantwoordelijke ter plaatse. Omdat vroegtijdig signaleren in gevallen van stress en trauma extreem belangrijk is voor het voorkomen van PTSS, bieden wij verschillende mogelijkheden aan. Denk aan groepstrainingen over het herkennen van stress en trauma bij collega’s, trainingen over het bespreekbaar maken van lastig gedrag of trainingen in het herkennen van de signalen van PTSS bij dierbaren voor vrienden en familie. Hiervoor nemen wij deel aan de evaluatie of plannen we een extra evaluatie in met een groep of specifieke individuen. Wij zijn hiervoor opgeleid, met een expertise in groepsdynamica en gedrag-emotie bij individuen.

Ten slotte denken we ook op een heel praktisch vlak aan jouw welzijn. Zo zijn al onze mensen aangesloten bij onze eigen verzekering, waardoor ongevallen met onze medewerkers niet voor jouw rekening komen. Ook vragen wij te allen tijde officiële toestemming aan de arbo-inspectie bij de inzet van onze Kindacteurs (KA). En, dankzij onze regelmatige audits, kunnen wij btw-vrij factureren. Zo betaal je geen btw, wanneer je hem toch niet terugkrijgt. Zo houden we Nederland én haar hulpverleners samen veilig.