http://Twee%20Acteurs%20Fysieke%20Veiligheid%20bij%20de%20training%20omgaan%20met%20huiselijk%20geweld%20van%202-Rescue

Omgaan met huiselijk geweld

Onrust in de maatschappij, ook daar worden hulpverleners mee geconfronteerd. Met grote regelmaat komen hulpverleners uit op een situatie, waarbij burgers onderling agressie vertonen. Denk bij voorbeeld aan huiselijk geweld. Als maatschappelijk werker, huisarts, thuiszorg medewerker of politie kan een nare ervaring hiermee blauwe plekken opleveren, fysiek én mentaal. Wij leren je de inzet van verschillende machtsmiddelen te herkennen, maar we bieden je ook inzicht in je eigen gedrag bij blootstelling aan huiselijk geweld. Waardoor word jij bijvoorbeeld getriggerd? Wat is je primaire reactie? Wat zijn je pijnpunten? Hebben we dit duidelijk, dan gaan we werken aan speciale handelingen die passen bij jouw persoonlijkheid. Je krijgt dus geen trucjes voorgeschoteld die niet bij je passen, want dan sla je de plank compleet mis.

Vervolgens duiken we nog eens dieper de theorie in. Samen bekijken we welke theorieën en handelingen jouw omgang met huiselijk geweld kunnen verbeteren. We gebruiken hierbij onder anderen de Roos van Leary. Het beleid van jouw organisatie komt hier nog eens in terug. We maken je bewust van jouw positie én je houding over het beleid. Want nee moeten zeggen, als je eigenlijk ja wil schreeuwen… Dat is best lastig. 

Zodra je de theorie begrijpt en weet hoe jij handelt, brengen wij dit in de praktijk. Dit kan op bij jou op locatie, maar ook op de locatie van een passend oefenobject. Met onze Acteurs Fysieke Veiligheid (AFV) toetsen wij of jouw handelen in de praktijk overeenkomt met de uitslag van onze quick-scan. Het beleid van jouw organisatie is hierbij het uitgangspunt.  Hierbij houden we vooral het non-verbale gedrag in de gaten, want daardoor escaleren de meeste confrontaties. Natuurlijk bekijken we ook welke uitspraken het meeste weerstand oproepen. Hierna komen we samen met onze AFV’er die uitlegt waarom sommige uitspraken weerstand oproepen. Daarnaast maken we gebruik van verborgen videoregistratie, zodat je ook geconfronteerd wordt met je eigen handelen, zonder dat je gevoel hierbij de leiding neemt. Natuurlijk wordt al het videomateriaal dezelfde dag nog verwijderd. Na afloop van beide trainingsonderdelen vindt er nog een persoonlijke evaluatie plaats in de vorm van een adviesgesprek. Ook ontvang je een evaluatieverslag.

Na deelname aan deze weerbaarheidstraining:

  • Ken je speciale handelingen die bij jou passen;
  • Heb je meer inzicht in jouw (non)verbale communicatie;
  • Herken je verschillende gemoedstoestanden bij een ander;
  • Kun je situaties bewust en gecontroleerd laten escaleren;
  • Ken je de beschikbare machtsmiddelen en de inzet hiervan;
  • Ben je bewust bekwaam.

We raden aan om na enkele weken een mysterie-inzet uit te voeren, zodat we kunnen toetsen of de nieuwe aanpak ook écht is blijven hangen. 

Liever direct aan de slag?

Meld je aan