Omgaan met verwarde personen

Personen die verward gedrag vertonen, je hoort het steeds vaker op het nieuws of zelfs in reclamecampagnes. Maar wat betekent die term? Als we het hebben over verward gedrag, dan gaat het om mensen die de grip op hun leven kunnen verliezen. Hierdoor zijn zij een risico voor zichzelf en anderen. Het waarom, kan heel verschillend zijn. Iemand heeft bijvoorbeeld last van een aandoening of beperking. Maar ook wanneer je verschillende problemen ervaart die je te veel worden, heb je kans op het vertonen van verward gedrag. Denk dan aan ernstige schulden, dakloos zijn of rouw. Vaak gaat het zelfs om een combinatie van deze problemen en een aandoening of beperking.

Het verwarde gedrag is meestal tijdelijk. Mensen vertonen in een bepaalde periode verward gedrag, omdat hun leven op dat moment als erg lastig ervaren wordt. Dat maakt dat de term verwarde personen niet klopt. ‘Verward’ is geen eigenschap van mensen, maar een oordeel over iemands gedrag en gedachten op een bepaald moment. Een andere term die de lading misschien beter dekt is ‘onverwacht gedrag’. Je kunt namelijk niet zomaar inspelen op het vertoonde gedrag, wanneer je er niet mee bekend bent. Na deze weerbaarheidstraining ben je dat wel. Na afloop: 

  • Weet je wat verward gedrag is;
  • Ben je bekend met de mogelijke oorzaken;
  • Kun je op dit gedrag inspelen;
  • Weet je welke instanties gerichte hulp kunnen bieden;
  • Is het onverwachte, verwacht.

Ga direct aan de slag!

Meld je aan