http://Een%20arrestatie%20tijdens%20de%20combinatietraining%20verhoortechnieken,%20arrestatietechnieken%20en%20stelselmatige%20observatie%20van%202-Rescue

Verhoortechnieken

Een goed verhoor vergt een hoop oefening. Hoor jij het wanneer een getuige speelt met semantiek? Lees je de micro-emoties van slachtoffers goed af? En hoe zet je het negen-fasen-verhoor in om een dader te laten bekennen?

Onze Acteurs Communicatief Tegenspel (ACT) zijn gespecialiseerd in communicatie en intermenselijk gedrag. Onder deze acteurs vallen ook onze Kindacteurs (KA) die een combinatie zijn van de Acteur Grimeren en Ensceneren (AGE) en de Trainingsacteur. Zij zijn getraind in communicatieve principes als ‘actie-reactie,’ ‘oorzaak-gevolg’ en ‘zenden-ontvangen’. Zij kunnen dus de gepaste emotie van zowel dader, als slachtoffer, tonen en aanpassen aan de hand van het geboden tegenspel. Zo heb je realistisch tegenspel van acteurs die wel kunnen denken als hulpverlener, maar niet reageren als hulpverlener.

We bieden verschillende trainingen Verhoortechnieken aan: daderverhoor, slachtofferverhoor en getuigeverhoor. In al deze trainingen houden wij rekening met de verschillende fasen van een verhoor. Op basis van de gestelde oefendoelen laten onze acteurs al dan niet informatie los, gedurende het sociale en zakelijke verhoor. Ook de arrestatie kan bij ons beoefend worden.

Al onze scenario’s worden bepaald aan de hand van jouw specifieke oefendoelen. Heeft jouw team de basistechnieken voor verhoor al helemaal onder de knie? Dan kunnen we verder de diepte in. Want hoe is het gesteld met de vakspecifieke kennis omtrent politieverhoor bij bedreiging? Bij diefstal? Of zelfs bij verkrachting? Al onze acteurs zijn getraind met protocollaire kennis als basis, waardoor we alle oefendoelen én persoonlijke leerdoelen kunnen behalen.

Behaal al jouw oefendoelen met onze combinatietraining stelselmatige observatie, verhoortechnieken en aanhoudingstechnieken. Deze combinatietraining start met het plaatsvinden van een strafbaar feit. Hierbij leveren wij daders, slachtoffers en getuigen. Vervolgens vind het sporenonderzoek plaats, waarbij wij alle enscenering verzorgen. We eindigen deze training met arrestatie en verhoor.

Geïnteresseerd in onze combinatietraining? Neem dan contact met ons op!

Liever direct aan de slag?

 

Meld je aan